Voor wie werken wij?

Het mentortraject is bedoeld voor organisaties die mentorschap willen invoeren of professionaliseren. Wij adviseren directies en personeelsafdelingen bij het formuleren of aanscherpen van hun introductie- en mentorbeleid. De borging voor de lange termijn krijgt extra aandacht.


Organisaties die bij Bureau de Basis aankloppen zijn:

  • lerende organisaties binnen de overheid en de commerciële sector;
  • organisaties met traineeships;
  • organisaties met speciale programma’s voor hipo’s en young developers;
  • onderwijsinstellingen.