Mediation tussen overheid & burger

“Een luisterend oor voor klachten: problemen met de overheid oplossen door mediation in plaats van juridisering door bezwaar- en klachtprocedures”.


Dit is de eerste zin uit het in 2010 gepubliceerde onderzoek naar de kostenefficiëntie van mediation.


Ja, mediation levert kostenbesparing op. Het kost minder tijd per klacht of bezwaarschrift. Burgers trekken vaker hun bezwaar in. Overheid en burger raken in gesprek en vinden samen een meer passende oplossing. De afstand tussen burger en overheid wordt verkleind.


U kunt de mediators van Bureau de Basis inzetten als er een conflict is ontstaan, maar ook voordat het zover is. Wij geven trainingen mediationvaardigheden en gelieerde workshops voor ambtenaren die in contact staan met burgers.