Mediation voor teams

Waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Tijdsdruk, verschillende aannames en overtuigingen kunnen leiden tot onvrede of conflicten in teams. Als daar onvoldoende aandacht voor is, kan dit leiden tot spanningen, pesterijen, demotivatie, mindere prestaties en ziekteverzuim. Dat is logisch. Toch moet het vaak ver komen voor er actie wordt ondernomen. Wanneer u denkt:

– het moet eens afgelopen zijn met het gekonkel

– het loopt niet lekker, en ik wil boven tafel krijgen wat er aan de hand is

– ik wil de communicatie en de samenwerking opnieuw tegen het licht houden

– de verwachtingen van de teamleden zijn niet goed afgestemd

– ik wil tot werkbare en haalbare afspraken  komen.


Een veilige omgeving waar zaken kunnen worden besproken en waar ook stevig geconfronteerd kan worden, is dan zinvol. Een analyse van de situatie bepaalt de vorm van de interventie. Dit kan in de vorm van workshop(s) of teammeeting(s) met een onafhankelijke en neutrale mediator als trainer of gespreksleider.