Beleidsadvies

Bureau de Basis adviseert directies en management bij het formuleren van effectief beleid rondom mentorschap.

 

Trajectbegeleiding

Naast de basistraining verzorgt Bureau de Basis ook een leergang waarin we met de mentoren dieper op thema’s ingaan. We bieden daartoe extra trainingsdagen aan voor (een pool van) mentoren gedurende hun mentorschap. Zo blijven mentoren elkaar ontmoeten en van elkaar leren.


Deze leergang is met name geschikt voor situaties waarin een senior medewerker een trainee of een lerende medewerker gedurende langere tijd begeleidt.