Levensfasebewust personeelsbeleid

Personeelsbestanden ontgroenen of vergrijzen. Bij ongewijzigd personeelsbeleid zal de babyboomgeneratie langzaam uitstromen en dit impliceert een verlies aan kennis, ervaring en competenties.


Levensfasebewust Personeelsbeleid gaat er vanuit dat werknemers het meest tevreden zijn en het beste presteren als hun werk aansluit bij hun persoonlijke ontwikkeling, kennis, kunde en interesse. In iedere levensfase hebben werknemers een andere behoefte op werkgebied.


Mentorschap past hierin omdat ‘ouderen’ graag hun kennis en ervaring overdragen aan de ambitieuze jongeren, die zich graag willen ontwikkelen. Dertigers en veertigers zien mentorschap als een extra taak, waarin ze hun coachende vaardigheden kunnen ontwikkelen.