Resultaat

Professioneel mentorschap zorgt ervoor dat:

  • de nieuwe medewerker zich sneller thuis voelt;
  • de nieuwe medewerker sneller optimaal presteert;
  • de organisatie een lerende organisatie is;
  • juniormedewerkers zich blijven ontwikkelen;
  • het personeelsverloop teruggedrongen wordt;
  • de kosten voor werving verlaagd worden;
  • u ook minder ervaren medewerkers aan kunt nemen;
  • mentoren een nieuwe interessante taak krijgen;
  • er plek is voor nieuwe ideeën;
  • op lange termijn een cultuurverbetering plaatsvindt en er meer collegialiteit ontstaat.