Mentorschap in de lerende organisatie

Niet alleen scoren op korte termijn, maar kwaliteit en continuïteit waarborgen op de lange termijn. Dat is het doel van een lerende organisatie: medewerkers die zich blijven ontwikkelen. Dit houdt hen scherp en de klant tevreden.


Kennis en ervaring overdragen is mensenwerk. Mentorschap heeft binnen bedrijven en teams een positieve invloed op het leerproces: senior medewerkers dragen hun kennis over op jongere en nieuwe medewerkers.


Een mentor is ook een sparringpartner waarmee de mentee onderwerpen in vertrouwen kan bespreken. Mentorschap is daarmee niet alleen geschikt voor nieuwe medewerkers, maar ook waardevol voor junior medewerkers die al in de organisatie werkzaam zijn.