OPDRACHTGEVERS van BdB

Quasir

Horus Consult

BeterBuren

A en O Fonds Gemeenten

Gemeente Diemen

Gemeente Amsterdam

Gemeente Texel

en vele andere gemeenten

Ministerie van LNV

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Justitie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Financiën

Zorgcentrum Voor Anker

Zorgspectrum Westerhout

De NVLF

AMC De Meren

Diverse ZZP-ers

Diverse advocaten